เกี่ยวกับ เมโทร ซอร์ส

บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด

             เมโทร ซอร์ส ดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาบุคลากร ทั้งในรูปแบบของพนักงานประจำ (Recruitment Agency) และการจ้างพนักงานแบบชั่วคราว (Outsource) โดยได้รับอนุญาตในการจัดหางานผ่าน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการให้บริการด้านการสรรหาพนักงานแล้ว ทางบริษัทฯ ยังให้บริการด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม (Training), บริการกิจกรรมพัฒนาทีมงาน (Team Building) รวมไปถึงบริการแอพพลิเคชั่นลงเวลาและระบบเงินเดือน (Platform HR & Time Attendant)

“นอกจากการให้บริการด้านการสรรหาพนักงานแล้ว ทางบริษัทฯ ยังให้บริการด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม (Training), บริการกิจกรรมพัฒนาทีมงาน (Team Building) รวมไปถึงบริการแอพพลิเคชั่นลงเวลาและระบบเงินเดือน (Platform HR & Time Attendant)”