บริการ ของเรา

บริการสรรหาพนักงาน

การให้บริการ Recruitment Agency เป็นบริการสรรหาพนักงานในรูปแบบของพนักงานประจำ โดยค่าบริการจะไม่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกผู้สมัครได้จนกว่าจะพบกับผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์ของของท่าน

บริหารจัดการบุคลากร ครบวงจร

การให้บริการ Outsource Service เป็นการให้บริการทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่พนักงานประจำ โดยจะเป็นสัญญาจ้างแบบรายเดือนหรือโปรเจค ซึ่งหมายความว่า พนักงาน Outsource นั้นไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ โดยจะรับจ้างทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีทั้งกับบริษัทฯ รวมไปถึง ตัว Outsource ด้วย เนื่องจาก บริษัทฯ และ พนักงาน Outsource สามารถรู้ Scope ทางด้านเวลาในการทำงาน และหน้าที่ที่รับผิดชอบของตัวเองได้อย่างแม่นยำ จะช่วยในการวางแผน Resource หรือทรัพยากรได้ง่ายขึ้น

บริการแอพพลิเคชั่นลงเวลาและระบบเงินเดือน

MetroPay คือ นวัตกรรมอัจฉริยะของแพลตฟอร์มการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกประเภทธุรกิจ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100% ช่วยให้คุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำงานง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติพนักงาน, การบันทึกเวลาเข้า-ออก และการทำเงินเดือน สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยลดเวลา, ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งพนักงานสามารถดูสลิปเงินเดือนได้ผ่านมือถือ และอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

บริการด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม

นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาพนักงานแล้ว บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด ยังมีบริการด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบ In-house Training ที่จะเข้าไปจัดอบรมพัฒนาถึงบริษัทของท่าน และในรูปแบบ Public Training ที่จะมีหลักสูตรที่มีความทันยุคทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาให้กับทุกองค์กร

บริการกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

Team Building เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กร (Organizational Development) บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีบริการ Team Building เพื่อสนับสนุนให้องค์กรของท่านมีความหยั่งยืน เป้าหมายของการสร้าง Team Building มี 4 อย่าง ได้แก่

  1. ทำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายให้ตรงกัน
  2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพอันดี
  3. ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ให้หมดไป
  4. ร่วมกันหาหนทางสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน