ข่าวความเคลื่อนไหว

 

 
📢วันที่ 4 มิถุนายน 2564 บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด
ได้ส่งพนักงานเข้าโรงงาน ย่านพุทธมลฑล วันแรกมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 👨‍🏫
บรรยากาศ❤เต็มไปด้วยความอบอุ่นคะ💕
🐸Line ID @metrosource
🐳FB @metrosourceTH
🌈Call 021708700🌈
 
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด 📢ได้ส่งพนักงานติดรถ🛒🚗ส่งสินค้า ให้กับลูกค้าเรียบร้อยคะ😃
🤵 www.metrosource.co.th 🤵
💚 Line ID @metrosource
💌 Link Line https://lin.ee/tCj85fd
💙 FB @metrosourceTH
🐳 FB Link https://facebook.com/metrosourceTH
📲 Call 021708700

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส ได้ส่งพนักงานเพื่อประจำไซค์งานลูกค้า ย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงานใหม่ทุกท่าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
บอร์ดประกันสังคม ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 2.5 ชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า “สุชาติ” เผย บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม มิถุนายน-สิงหาคม 2564 บรรเทาผลกระทบโควิด-19 เตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …..โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564
ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 ทั้งนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การลดเงินสมทบในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้าง จำนวน 485,113 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท อันเป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้นและเป็นการรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างอีกด้วย.