งานฝ่ายผลิต

/
/
งานฝ่ายผลิต

งานฝ่ายผลิต

บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ เพื่อไปปฏิบัติงานกับลูกค้า โดยทางบริษัทเน้นการสรรหาแบบลงพื้นที่ทั้งบริเวณใกล้เคียง และพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สมัครอีกด้วย